درباره روستای تنگ سریز آشنایی با روستای زیبا تنگ سریز روستای تنگ سریز در چه محدوده ای قرار گرفته
روستای تنگ سریز - (حبیب آباد قدیم(-شامل روستاهای سریز -اسلام آباد محمد آباد -کرم آباد -حیدر آباد -شهید آباد - احمد آباد)(یکی زیباترین مکان های گردشگری وتفریحی حومه شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه وبویراحمدکه محدوده ومرز آن از شمال به روستای ده برآفتاب از جنوب به کوه دلی بجک دقیقا تا ابتدای روستای فیروز آبادومرز روستای مزدک ازغرب به محدوده شمال غربی فیروز آبادوبخشی از زمینهای منابع طبیعی وده برآفتاب از شرق به تپه بالتر از روستای اسلام آبادروبرو ومقابل روستای کنجه ای بزرگ یاهمان گنجه ای سریزوروستای مزدک واقع شده است.) 
 
 
منبع : وب ســـــایت روســـتای تــــنگ سریز بهــشتی زیبا در قسمتی از بـــویراحمد |درباره روستای تنگ سریز www.tangseriz.blog.ir
برچسب ها : روستای ,آباد ,سریز ,محدوده ,درباره روستای