شروع رائ ریزی 7:30 روستای تنگ سریز شروع شد 7 اسفنده 94 همه پای صندوق آمدن 

روستای تنگ سریز همه آمدن تا بار دیگر انتخابی داشته باشن 7:30 روستای مرکزی تنگ سریز رائ ریز شروع شد مکان تجمع اهالی روستای تنگ سریز محوطه مدرسه شهید غلامپور تنگ سریز برگزار شد و تا ساعت 16 بعدازظهر طول کشید و 2 صندوق سیار به روستای اسلام آباد تنگ سریز انتقال دادن و جمعیت بالایی بقیه رای خود رو اسلام آباد به صندوق انداختن و تا ساعت 20:30 رای ریز طول کشید واز این ساعت به بعد  با جمعیت 100 نفره تعرفه در روستا پایان یافت بقیه روستائیان با هماهنگی بیرون از روستا رای خود را به صندوق انداختند تصاویری از این بخش به اشتراک عموم گذاشتیم روستای تنگ سریز
منبع : وب ســـــایت روســـتای تــــنگ سریز بهــشتی زیبا در قسمتی از بـــویراحمد |بار دیگر انتخابی دیگر همه آمدن 7 اسفند همه پای صندوق آمدن تنگ سریز
برچسب ها : سریز ,روستای ,صندوق ,ساعت ,اسلام آباد ,دیگر انتخابی